Oficjalna strona Harcerskiej Szkoły Ratownictwa ZHP

Zostań Instruktorem HSR

/
0
UDOSTĘPNIJ
Start Dla harcerza Zostań Instruktorem HSR

Chcesz zostać instruktorem HSR? Dobrze trafiłeś!

Aby zostać instruktorem Harcerskiej Szkoły Ratownictwa potrzebujesz ukończyć Kurs Instruktorski HSR. Kurs odbywa się w ramach letniej lub zimowej Specjalnościowej Akcji Szkoleniowej.

W Harcerskiej Szkole Ratownictwa działa system wyłaniania instruktorów potencjalnych (tzw. IP). Zanim więc pojedziesz na kurs musisz ukończyć ścieżkę IP. Jak ona wygląda?

Każda osoba, która ukończyła Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy (do 31.12.2019 r.) lub Kurs Pierwszej Pomocy HSR – Moduł II (po 1.01.2020 r.) może zgłosić się jako kadra pomocnicza na kursy HSR. Aby zdobyć status Instruktora Potencjalnego należy wziąć udział w co najmniej 3 kursach pierwszej pomocy (kurs wprowadzający, minimum dwa kursy stażowe).
Pierwszy weekend przeznaczony jest na poznanie specyfiki pracy na kursie od strony kadry kursowej. Po jego ukończeniu niezbędne jest zaliczenie symulacji ratowniczej (takiej jak na kursach pierwszej pomocy).
Kolejne dwa weekendy przeznaczone są na zdobywanie i ćwiczenie  umiejętności potrzebnych w pracy z kursantami i kadrą kursu. W czasie ich trwania oceniane są także miękkie umiejętności kandydata na IP, takie jak komunikacja, inicjatywa, praca w grupie i umiejętność przyjmowania informacji zwrotnej.
Równolegle kandydat na IP zobowiązany jest do zaliczenia podstawowych umiejętności ratowniczych takich jak zakładanie opatrunków czy układanie poszkodowanych w odpowiedniej pozycji ratowniczej.

Ile trwa zdobywanie statusu IP?

W optymistycznej wersji miesiąc. Realnie większość kandydatów na IP potrzebuje na to kilku miesięcy. Maksymalny czas to 12 miesięcy – po nich uzyskane zaliczenia weekendów stażowych tracą ważność i trzeba je ponownie powtórzyć. Zachęcamy też do uczestniczenia jako kadra pomocnicza w większej niż wymagana liczbie weekendów kursowych 🙂

Czy są dodatkowe warunki które trzeba spełnić?

Tak. Aby zgłosić się na kurs instruktorski musisz:

  • mieć 18 lat (w dniu rozpoczęcia kursu instruktorskiego),
  • być członkiem ZHP
  • uzyskać opinię szefa inspektoratu z twojej chorągwi oraz komendanta hufca
  • mieć stopień instruktorski lub co najmniej ukończony kurs przewodnikowski.

Gotowy? Gotowa? No to zapraszamy na Kurs Instruktorski.

Przydatne dokumenty:

Opis systemu IP HSR 2020.01

Załącznik nr 1 – Karta IP HSR 2020.01

Załącznik nr 2 – Arkusz oceny symulacji (IP) 2020.01

Załącznik nr 3 – Skrócony opis umiejętności miękkich 2020.01