Oficjalna strona Harcerskiej Szkoły Ratownictwa ZHP

Start Dla harcerza Instruktorzy HSR

Instruktorzy HSR

Po czym można poznać instruktora HSR?

Osobom, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs instruktorski HSR wręczane są “srebrne blachy”, czyli Odznaki Instruktora HSR. Są one nadawane rozkazem Naczelnika ZHP na wniosek Szefa HSR.

Klasy odznak w HSR.

Świeżo upieczony absolwent Kursu Instruktorskiego HSR może prowadzić zajęcia na kursach pierwszej pomocy HSR, uczestniczyć w organizowanych przez HSR formach podnoszących kwalifikacje instruktorskie, podejmować decyzje wpływające na działalność Szkoły, opiniować osoby zdobywające status IP, szefować kursom dla harcerzy starszych, a przede wszystkim przeżywać wspaniałą przygodę z nauczaniem pierwszej pomocy. Tych instruktorów można rozpoznać po srebrnej odznace noszonej na prawej kieszeni munduru, na pasku koloru granatowego. Taki kolor oznacza pierwszą klasę instruktorską – klasę C.

Dla tych którzy odnajdują się w kierowaniu zespołem instruktorskim na kursie, dbaniu o przebieg procesu edukacyjnego, czuwaniu nad merytoryczną poprawnością prowadzonych zajęć, przewidziano ścieżkę szefa szkolenia. Szefem szkolenia na Kursie  Pierwszej Pomocy HSR – Moduł I oraz Moduł II może zostać instruktor z klasą B. Aby ją zdobyć, konieczne jest wykazanie się niezbędnymi umiejętnościami merytorycznymi, trenerskimi oraz związanymi z pracą z kadrą. Następnie odbywa się kursy stażowe. Ich pozytywne zaliczenie uprawnia do noszenia srebrnej odznaki na pasku koloru zielonego.

Najwyższą klasą instruktorską jest klasa A. Staż na klasę A może rozpocząć instruktor z klasą B, mający stopień przynajmniej podharcmistrza (lub otwartą próbę na stopień podharcmistrza), który ukończył kurs kadry kształcącej.  Uzyskując tą klasę można prowadzić zajęcia oraz być szefem kursu instruktorskiego HSR.

Szczegółowe informacje na temat trybu zdobywania klas można znaleźć w Regulamin instruktorski HSR 2020.09