Oficjalna strona Harcerskiej Szkoły Ratownictwa ZHP

Kursy HSR

/
0
UDOSTĘPNIJ

Oferta Kursów

Kurs Pierwszej Pomocy HSR – Moduł I – ponad 15-godzinne szkolenie z pierwszej pomocy, po którym każdy uczestnik będzie potrafił:

 • wezwać odpowiednie służby (pogotowie, straż pożarną, policję),
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia,
 • zadbać o własne bezpieczeństwo,
 • zatamować krwotoki,
 • zadbać o osobę nieprzytomną,
 • przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO)

Kurs składa się z wykładów i pokazów prowadzonych przez Instruktorów Harcerskiej Szkoły Ratownictwa. Każdy uczestnik będzie brał udział w ćwiczeniach i symulacjach (profesjonalnie zainscenizowanych scenkach), gdzie praktycznie będzie udzielał pomocy poszkodowanemu.
W trakcie kursu najwięcej czasu poświęcamy na praktykę, co pozwala kursantom oswoić się z tym, jak może naprawdę wyglądać udzielanie pomocy „na żywo”.
Kurs jest adresowany do wędrowników – osób, które w ukończyły 16 r.ż. (lub ukończą w roku, kiedy odbywa się kurs) i są czynnymi członkami ZHP (mają opłacone składki). Jeśli na kursie pozostają wolne miejsca, mogą w nim brać udział także osoby niezrzeszone w ZHP, informacji udzielają organizatorzy danego kursu.

MODUŁ I – PROGRAM KURSU PIERWSZEJ POMOCY HSR Wersja 2020.01

Kurs Pierwszej Pomocy HSR – Moduł II – prawie 15-godzinne szkolenie z pierwszej pomocy, w którym mogą wziąć osoby po ukończeniu Modułu I.

Forma kierowana jest przede wszystkim do osób i środowisk, które wiążą swoją przyszłość ze specjalnością ratowniczą.

Program kursu rozszerzony jest względem Modułu I o dodatkowe zagadnienia:

 • ciężkie obrażenia i urazy
 • wypadek drogowy
 • RKO z użyciem pocket-mask
 • RKO dzieci i niemowlątKurs zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym. Zadnie egzaminów uprawnia do noszenia odznaki “Ratownik ZHP”.

MODUŁ 2 – PROGRAM KURSU PIERWSZEJ POMOCY HSR Wersja 2020.01

 

Starszoharcerski Kurs Pierwszej Pomocy (SKPP) – dziewięciogodzinne szkolenie, które w większości składa się z pokazów i ćwiczeń.

Po kursie uczestnik będzie umiał:

 • wezwać pomoc służb profesjonalnych,
 • udzielić pomocy adekwatnej do rozpoznanego stanu zagrożenia życia osoby poszkodowanej.

Kurs SKPP pozwalana na zapoznanie się ze sposobami samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej powszechnych sytuacjach życia codziennego. Jest dopasowany do wieku uczestników, dlatego wykłady przedstawiają najważniejsze informacje przeplatane ćwiczeniami. Pod koniec kursu każda osoba ma możliwość przećwiczenia nabytej wiedzy podczas symulacji. Kurs skierowany jest do osób w wieku 13-16 lat.

Program Starszoharcerskiego Kursu Pierwszej Pomocy

 

Kurs Instruktorski – dwutygodniowe szkolenie skierowane do osób, które chcą szkolić z pierwszej pomocy w ramach Harcerskiej Szkoły Ratownictwa. Kurs obejmuje przede wszystkim:

 • dydaktykę ratownictwa,
 • motywowanie do czynności ratowniczych,
 • komunikację interpersonalną,
 • umiejętność pracy z grupą,
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych,
 • prawne i etyczne aspekty związane z udzielaniem i nauczaniem pierwszej pomocy
 • wzmocnienie nabytej wcześniej wiedzy z pierwszej pomocy.

Kursy Instruktorskie są organizowane zazwyczaj dwa razy w ciągu roku, zimą i latem. Aby zakwalifikować się na Kurs Instruktorski należy:

 • mieć ukończone 18 lat w dniu rozpoczęcia kursu,
 • uzyskać status Instruktora Potencjalnego (IP),
 • posiadać stopień instruktorski,
 • uzyskać opinię komendanta hufca lub chorągwi (w zależności od przydziału),
 • uzyskać opinię szefa macierzystego inspektoratu ratowniczego (o ile istnienie),
 • nadesłać zgłoszenie w terminie,
 • opłacić kurs w terminie.