Oficjalna strona Harcerskiej Szkoły Ratownictwa ZHP

Start Strefa instruktora HSR Klasy instruktorskie HSR

Klasy instruktorskie HSR

Odznakę Instruktora HSR, na wniosek Szefa HSR,  nadaje w rozkazie Naczelnik ZHP osobom, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs instruktorski.

Klasa C

Po powołaniu przez Szefa HSR do pełnienia funkcji Instruktora HSR otrzymasz klasę instruktorską C. Pozwala ona prowadzić zajęcia na wszystkich kursach pierwszej pomocy HSR oraz pełnić funkcję szefa szkolenia na Starszoharcerskim Kursie Pierwszej Pomocy.

Klasa B

Klasa instruktorska B, poza uprawnieniami związanymi z klasą C, pozwala także pełnić rolę szefa szkolenia na Kursach Pierwszej Pomocy HSR – Moduł I oraz Moduł II. Ponadto, jeśli szefowałeś na minimum jednym Module I oraz jednym Module II, możesz zostać opiekunem kursu stażowego na klasę B.

Aby otrzymać klasę B potrzebujesz spełnić następujące wymagania:

 1. Być instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego,
 2. Przed przystąpieniem do kursu stażowego wejść w skład zespołu instruktorskiego przynajmniej na dwóch Kursach Pierwszej Pomocy HSR – Moduł I oraz dwóch kursach Moduł II i jednym SKPP,
 3. Zrealizować wymagania określone w karcie stażu na klasę B.

Na karcie stażowej będziesz zdobywać podpisy instruktorów z klasą A lub B po przeprowadzeniu zajęć znajdujących się w programach Kursów Pierwszej Pomocy HSR. Podpisy powinny pochodzić od przynajmniej dwóch różnych osób, z czego maksymalnie połowa od jednej z nich.

Poza oceną prowadzonych przez ciebie zajęć wykażesz się umiejętnością pracy z kadrą pomocniczą oraz z instruktorami. Zaprezentujesz swoją znajomość regulaminów i przepisów HSR, a także swoją postawę instruktorską. I wtedy przystąpisz do kursów stażowych na obu modułach. Pod opieką Instruktora HSR z klasą A lub B będziesz pełnić obowiązki szefa szkolenia.

Jeśli uzyskasz pozytywne opinie od: opiekuna kursu stażowego, szefa szkolenia innego kursu niż kurs stażowy, szefa macierzystego inspektoratu ratowniczego lub, gdy inspektorat w danej chorągwi nie istnieje, pozytywną opinię jednego członka szefostwa HSR, pozostaje już tylko jedno – złożyć odpowiedni wniosek do Szefa HSR.

Pobierz kartę stażu na klasę B.

Klasa A

Klasa A jest przeznaczona dla tych którzy nie tylko chcą uczyć pierwszej pomocy ale także kształcić przyszłych instruktorów oraz mieć większy wpływ na kształtowanie zasad działania szkoły (forum A).

Staż na klasę A możesz rozpocząć mając klasę B, będąc w stopniu przynajmniej podharcmistrza lub mając otwartą próbę na stopień podharcmistrza, kończąc uprzednio kurs kadry kształcącej. Dodatkowo konieczne jest spełnienie następujących wymagań:

 • udział w Kursie Instruktorskim HSR przez co najmniej 5 dni w charakterze kadry pomocniczej, zakończony uzyskaniem pozytywnej opinii swojej postawy instruktorskiej, umiejętności kształceniowych i ratowniczych,
 • uzyskanie pozytywnej opinii od Instruktora z klasą A, z przeprowadzonych zajęć podczas ogólnopolskich warsztatów instruktorskich HSR,
 • praca w zespole instruktorskim przygotowującym kurs,
 • uczestnictwo w kursie stażowym (w trakcie całego kursu instruktorskiego), podczas którego realizujesz następujące zadania:
  – prowadzenie minimum jednych zajęć z programu Kursu Pierwszej Pomocy HSR,
  – prowadzenie minimum jednych zajęć spoza tematyki pierwszej pomocy,
  – organizacja ćwiczeń,
  – zorganizowanie i omówienie gry ratowniczej,
  – udział w zaliczaniu prowadzenia wykładów i symulacji,
  – udział w połówkowych i końcowych rozmowach instruktorskich.

Stażysta, który uzyskał  pozytywną opinię szefa szkolenia kursu instruktorskiego, opiekuna stażu oraz Szefa HSR ma dwa lata od zrealizowania wszystkich zadań stażowych, aby złożyć do Szefa HSR wniosek o przyznanie klasy A..

Po otrzymaniu klasy A możesz:
– prowadzić zajęcia i być szefem szkolenia na wszystkich kursach pierwszej pomocy HSR, prowadzić zajęcia i być szefem szkolenia na Kursie Instruktorskim HSR,
– prowadzić zajęcia na innych centralnych kursach HSR,
– pełnić funkcję opiekuna stażu na klasę A, jeśli wcześniej byłeś w kadrze przynajmniej jednego Kursu Instruktorskiego HSR (poza swoim kursem stażowym).

Pobierz kartę stażu na klasę A.