Oficjalna strona Harcerskiej Szkoły Ratownictwa ZHP

Start Strefa instruktora HSR Klasy instruktorskie HSR

Klasy instruktorskie HSR

Odznakę Instruktora HSR, na wniosek Szefa HSR,  nadaje w rozkazie Naczelnik ZHP osobom, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs instruktorski.

Klasa C

Po ukończeniu kursu instruktorskiego HSR otrzymasz klasę instruktorską C. Pozwala ona prowadzić zajęcia na wszystkich kursach pierwszej pomocy HSR oraz pełnić funkcję szefa szkolenia na Starszoharcerskim Kursie Pierwszej Pomocy.

Klasa B

Klasa instruktorska B, poza uprawnieniami związanymi z klasą C, pozwala także pełnić rolę szefa szkolenia na Kursach Pierwszej Pomocy HSR – Moduł I oraz Moduł II. Ponadto, jeśli szefowałeś na przynajmniej dwóch Modułach I oraz dwóch Modułach II, możesz zostać opiekunem kursu stażowego na klasę B.

Aby otrzymać klasę B potrzebujesz spełnić następujące wymagania:

  1. Być instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego,
  2. Przed przystąpieniem do kursu stażowego wejść w skład zespołu instruktorskiego przynajmniej na dwóch Kursach Pierwszej Pomocy HSR – Moduł I oraz dwóch kursach Moduł II i jednym SKPP,
  3. Zrealizować wymagania określone w karcie stażu na klasę B.

Na karcie stażowej będziesz zdobywać podpisy instruktorów z klasą A lub B po przeprowadzeniu zajęć znajdujących się w programach Kursów Pierwszej Pomocy HSR. Jeden instruktor oceniający może w każdej tabeli w karcie stażu zaliczyć maksymalnie 50% elementów.

Poza oceną prowadzonych przez ciebie zajęć wykażesz się umiejętnością pracy z kadrą pomocniczą oraz z instruktorami. Weźmiesz udział w warsztatach dla szefów szkoleń. Przystąpisz do testu sprawdzającego twoją wiedzę z pierwszej pomocy. Zaprezentujesz swoją znajomość regulaminów i przepisów HSR. I wtedy przyjdzie czas na kursy stażowe na obu modułach. Pod opieką Instruktora HSR z klasą A lub B będziesz pełnić obowiązki szefa szkolenia.

Pobierz Karta stażu na B 09.2020.

Klasa A

Klasa A jest przeznaczona dla tych którzy nie tylko chcą uczyć pierwszej pomocy, ale także kształcić przyszłych instruktorów oraz mieć większy wpływ na tworzenie zasad działania szkoły (forum A).

Staż na klasę A możesz rozpocząć mając klasę B, będąc w stopniu przynajmniej podharcmistrza/ podharcmistrzyni, posiadając odznakę kadry kształcącej. Dodatkowo konieczne jest pełnienie funkcji szefa szkolenia przynajmniej dwóch Kursów Pierwszej Pomocy HSR – Moduł I i dwóch Kursów Pierwszej Pomocy HSR – Moduł II, po których uzyskasz pozytywną opinię instruktora z klasą A. Kiedy zrealizujesz te wymagania, zapraszamy na kurs stażowy.

Przed kursem będziesz pracował w zespole, który go przygotowuje. Konieczne jest, byś był obecny na kursie przez minimum połowę jego trwania. Podczas kursu poprowadzisz wszelkiego typu zajęcia: wykładowe, pokazowe, warsztatowe czy dyskusyjne. Będziesz zaliczał kursantom wykonanie przez nich zadań. Poprowadzisz “połówkową” lub końcową rozmowę instruktorską. Będziesz również udzielał informacji zwrotnej instruktorom prowadzącym zajęcia.

Wszystkie twoje działania będą oceniane przez instruktorów z klasą A. Całość twojego stażu oceni szef kursu instruktorskiego lub opiekun stażu.. Potem pozostanie złożyć wniosek do Szefa HSR o nadanie klasy.

Po otrzymaniu klasy A możesz prowadzić zajęcia i być szefem szkolenia na wszystkich kursach pierwszej pomocy HSR oraz prowadzić zajęcia na Kursie Instruktorskim HSR.
Mając klasę A i OKK w stopniu minimum srebrnym, jeśli byłeś w kadrze przynajmniej jednego całego Kursu Instruktorskiego HSR (poza swoim kursem stażowym) i uzyskałeś pozytywną ocenę Forum A możesz pełnić funkcję szefa Kursu Instruktorskiego.

Pobierz Karta stażu na A 09.2020.